WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
čeština

Skupina Vink klade velký důraz na etické jednání a dodržování zákonů. Vybízíme k oznámení veškerých případů zpronevěry a krádeže, popř. jiné činnosti, která nesplňuje základní hodnoty a hlavní zásady skupiny Vink. Pokud se stanete svědky činnosti, která je v rozporu s hodnotovým systémem skupiny Vink, můžete případ nahlásit kliknutím na níže uvedené odkazy.

Všechny záležitosti lze hlásit anonymně. U některých, např. osobní záležitosti nebo problematika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, existuje postup eskalace. Tento postup eskalace najdete .

Pokud vám činí dodržení eskalačního postupu potíže, můžete podat kdykoli anonymníhlášení.

Můžete také poslat anonymní e-mail na ethics@vink.com.

Odeslat hlášenío podezřelé činnosti v rozporu s hodnotovým systémem skupiny Vink.

Dostat odpověď na dříve odeslané hlášení.

Všechny hlášené případy se odesílají přímo na oddělení vnitřního auditu skupiny Vink. Toto oddělení je nezávislé na vedení společnosti a se všemi nahlášenými případy bude zacházet jako s důvěrnými.

Pokud chcete zůstat v anonymitě, můžete přesto v hlášení zvolit sdílení základních kontaktních údajů, aby vás mohli příslušní vyšetřovatelé v případě potřeby kontaktovat a požádat o další informace.

Skupina Vink netoleruje odvetná opatření nebo šikanování osob, které vznesou obavy nebo otázky ohledně potenciálního porušení zásad obchodní etiky, zásad ohlašování přestupků a zásad zabraňujících úplatkářství a praní peněz nebo jiných předpisů skupiny Vink, o kterých jsou dotyčné osoby důvodně přesvědčeny.

POZN.

Případy hlášené skupině Vink mohou vyžadovat, aby společnost shromáždila, zpracovala a uchovala některé vaše osobní údaje. Bude to provedeno v souladu s evropskými předpisy GDPR.

Dotazník je v angličtině. Můžete si stáhnout tento soubor v PDF (Czech Template for Report Guidance)jako  vodítko pro jazyk vašeho výběru

Top