WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Dansk

Hos Vink lægger vi stor vægt på etisk adfærd og overholdelse af loven. Vi opfordrer til, at du rapporterer ethvert tilfælde af svindel og tyveri samt enhver anden aktivitet, der er i strid med Vinks kerneværdier og vejledende principper. Hvis du har observeret en hændelse, der er i strid med Vinks etiske regler, kan du rapportere den ved at klikke på nedenstående link.

Alle hændelser kan rapporteres anonymt. Der findes en eskaleringsprocedure for visse forhold såsom personaleforhold eller sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold. Du kan se eskaleringsproceduren her.

Hvis du ikke føler dig tryg ved eskaleringsproceduren, kan du til enhver tid sende en anonym rapport.

Du kan også sende en anonym e-mail til ethics@vink.com.

Rapportéren mistanke om en aktivitet, der er i strid med Vinks etiske regler.

Hent et svar på en tidligere rapporteret hændelse.

Alle rapporterede hændelser sendes direkte videre til Vinks interne revisionsafdeling. Revisionsafdelingen fungerer uafhængigt af ledelsen og behandler alle rapporterede hændelser fortroligt.

Selvom du vælger at være anonym, kan du godt dele grundlæggende kontaktoplysninger i rapporten for at gøre det muligt for de relevante interne revisorer at kontakte dig, hvis de får brug for flere oplysninger.

Vink tolererer ikke gengældelsesaktioner eller repressalier mod personer, der giver udtryk for bekymringer eller mistanke om en potentiel overtrædelse af Vinks politik om forretningsetik, politik om whistleblowing, politik om bekæmpelse af bestikkelse og hvidvaskning af penge eller andre af Vinks politikker, som den pågældende person med rimelighed mener har fundet sted.

BEMÆRK – Rapportering af hændelser til Vink kan medføre et behov for at indsamle, behandle

Spørgeskemaet er på engelsk. Du kan downloade denne PDF-fil (Danish Ethics Report Guidance) med retningslinjer for det valgte sprog

Top