WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Eesti

Meie Vink-is väärtustame eetilist ja õigusaktidega kooskõlas olevat tegevust. Me julgustame pettustest, vargustest või ükskõik millistest teistest Vink’i väärtuste ja põhimõtetega vastuolus olevatest tegevustest teavitamist.

Juhul kui olete märganud ükskõik millist tegevust, mis on Vink’i väärtustega vastuolus, siis teatage juhtumist vajutades allolevale lingile.

Alati on võimalik teha anonüümne teavitus. Personali, tervise, ohutuse või keskkonnaga seotud juhtumite puhul juhindutakse kaebuste käsitlemise protseduuri reegitest . Kaebuste käsitlemise protseduuriga saad tutvuda siin.

Kui sa ei soovi kaebuse käsitlemise protseduuri kasutada, siis void alati saata ka lihtsalt anonüümne teadaanne.

Anonüümse  e-maili saad saata aadressil ethics@vink.com.

Saada teavitu Vink’i eetika koodeksi rikkumise kahtlustuse korral.

Ava vastusoma eelnevalt saadetud teavitusele.

Kõik teavitused saadetakse otse edasi Vink’i sisekontrolli osakonda. See on juhtkonnast sõltumatu osakond, kus juhtumit käsitletakse alati konfidentsiaalselt.

Anonüümse teavituse puhul on soovitatav siiski lisada mõned kontaktandmed, et vajadusel oleks võimalik juhtumi uurijatel lisa informatsiooni küsida.

Vink ei luba survestada ega süüdistada isikuid, kes on teavitanud võimalikset rikkimistest Vink’I ärieetka, väärteo teavitus-, altkäemaksu ja rahapesu tõkestamise strateegia või ükskõik millise teise Vink’i strateegia raames.

Igasugune ärieetka, väärteo teavitus-, altkäemaksu ja rahapesu tõkestamise strateegia või ükskõik millise teise Vink’i strateegia raames juhtumist teavitanud isiku survetamine või süüditamine ei ole Vink’is lubatud.
Märkus: Küsimustik on inglise keeles. Võimalik on valitud keeles alla laadida juhend PDF (Estonian Ethics Report Guidance) failina.

Top