WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Latviešu valoda

VINK mēs augstu vērtējam ētisku rīcību un likuma ievērošanu. Mēs mudinām ziņot par visiem krāpšanas un zādzību gadījumiem vai jebkuru citu darbību, kas neatbilst VINK pamatvērtībām un pamatprincipiem. Ja esat pieredzējis kādu darbību, kas ir pretrunā ar VINK ētikas kodeksu, variet ziņot par incidentu, noklikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm.

Par jebkuru jautājumu var ziņot anonīmi. Dažiem jautājumiem, piemēram, personiskiem jautājumiem vai par Veselības, Drošības un Vides jautājumiem, pastāv eskalācijas procedūra.
Šeit jūs varat apskatīt eskalācijas procedūru.

Ja eskalācijas procedūra Jums rada kādu diskomfortu, Jūs jebkurā laikā varat iesniegt anonīmu ziņojumu.
Jūs arī varat nosūtīt anonīmu e-pastu uz ethics@vink.com.

Apstiprināt ziņojumu par aizdomīgām darbībām, kas ir pretrunā ar VINK ētikas kodeksu.

Saņemt atbildi par Jūsu iepriekš iesniegto ziņojumu.

Visi iesniegtie ziņojumi tiek nosūtīti uz VINK Iekšējās Izmeklēšanas departamentu. Šis departaments ir pilnībā neatkarīgs no vadības un visus iesniegtos ziņojumus izskatīs konfidenciāli.

Ja Jūs izvēlieties palikt anonīms, Jūs joprojām varat iesniegt savus kontaktus turpmākai saziņai, lai lietu izmeklējošās personas varētu Jums uzdot papildus jautājumus.

VINK nepieļauj nekādus pretpasākumus pret jebkuru personu, kas pauž bažas vai jautājumus saistībā ar VINK Biznesa Ētikas Politiku, Svilpšanas politiku, Pretkorupcijas un Naudas atmazgāšanas politiku vai jebkuras citas VINK politikas pārkāpumu, ko viņš vai viņa pamatoti uzskata par notikušu.

Piezīme
Ziņojot par problēmām, kas saistītas ar VINK, VINK var būt nepieciešams ievākt, apstrādāt un uzturēt jūsu personisko informāciju. Tas tiks darīts saskaņā ar Eiropas Komisijas vispārējo datu aizsardzības noteikumiem (GDPR).

Anketa noformēta angliski. Jūs varat lejuplādēt šo (Latvian Ethics Report Guidance) PDF dokumentu Jūsu izvēlētajā valodā.

Top