WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Nederlands

Vink hecht grote waarde aan gedrag dat ethisch verantwoord en conform de wet is. Wij moedigen aan dat fraude- of diefstalgerelateerde incidenten of elke andere activiteit die niet past binnen de kernwaarden en het beleid van Vink, gemeld worden. Indien u getuige bent geweest van activiteiten die ingaan tegen de Vink Ethiek, dan kunt u dit middels onderstaande links melden.

Alle zaken mogen anoniem gemeld worden. Voor bepaalde zaken van persoonlijke aard zoals zaken met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu is er een escalatieprocedure. Deze kan hier bekeken worden.

Indien u op een of andere manier  problemen heeft met voldoen aan de escalatieprocedure kunt u te allen tijde eenanonieme melding doen.

U kunt bovendien een anonieme mail naar ethics@vink.com sturen.

Meld een verdachte activiteit strijdig met de kernwaarden van Vink.

Verkrijg een reactieop uw eerder ingediende klacht.

Alle gemelde incidenten worden direct doorgestuurd naar de interne audit afdeling van Vink.  Deze afdeling functioneert onafhankelijk van management en zal alle zaken vertrouwelijk behandelen.

Indien u ervoor kiest om anoniem te blijven, kunt u er nog steeds voor kiezen om basis contact informatie achter te laten, zodat de personen die het incident onderzoeken u eventueel kunnen contacteren in het geval extra informatie benodigd is.

Vink tolereert in geen geval wraakmaatregelen of geweld tegen  diegene die vermeende (mogelijke) inbreuken rapporteren ter zake van: het ethisch beleid van Vink, de klokkenluidersregeling, anti-corruptie en anti-witwasbeleid, of aangaande elk ander Vink beleid.

Nota Bene: Het kan voorkomen dat Vink bij het verwerken van het incident persoonlijke informatie moet verzamelen of verwerken. Dit wordt gedaan met inachtneming van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze vragenlijst is in het Engels. U kunt dit pdf-document (Dutch Ethics Report Guidance) downloaden als richtlijn voor uw gekozen taal.

Top