WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Norsk

I VINK legges det stor vekt på etisk oppførsel og overholdelse av loven. Vi oppfordrer til å innrapportere enhver svindel eller tyverihendelser, eller andre aktiviteter som ikke samsvarer med VINK’s kjerneverdier og veiledende retningslinjer. Hvis du har observert aktiviteter som strider med VINK’s retningslinjer, kan du innrapportere hendelsen ved å klikke på lenkene under.

Alle hendelser kan innrapporteres anonymt. For enkelte saker, som for eksempel personalforhold eller helse, miljø og sikkerhet, finnes det en eskaleringsprosedyre. Du kan se eskaleringsprosedyren her.

Hvis du finner det vanskelig å følge eskaleringsprosedyren, kan du når som helst sende inn rapporten anonymt.

Du kan også sende en e-post anonymt til ethics@vink.com

Send inn en rapport ved mistanke om aktivitet som strider med VINK’s retningslinjer.

Hent svar på tidligere innsendt rapport

Alle rapporterte hendelser blir sendt direkte til Internal Audit-avdelingen i VINK. Denne avdelingen er uavhengig av ledelsen og behandler alle rapporterte saker konfidensielt.

Hvis du velger å forbli anonym, kan du likevel velge å dele grunnleggende kontaktdetaljer i rapporten, slik at de relevante etterforskerne ved behov kan kontakte deg for mer informasjon.

VINK tolererer ikke represalier mot en person som ytrer bekymring eller spørsmål til vesentlig brudd på VINK sine forretningsetiske retningslinjer, varslingsretningslinjer, retningslinjer for anti-korrupsjon og hvitvasking, eller mot andre retningslinjer i VINK som han eller henne mener har skjedd.

Merknad – Rapportering av saker til VINK, kan medføre at VINK trenger å samle inn, behandle og vedlikeholde enkelte personlige opplysninger. Dette vil bli gjort i tråd med de europeiske GDPR forskriftene

Spørreskjemaet er på engelsk. Du kan laste ned denne PDF filen (Norwegian Ethics Report Guidance) som en veileder for ditt valgte språk.

Top