WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Polskie

W firmie Vink przywiązujemy dużą wagę do etycznego postępowania i przestrzegania prawa. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich przypadków oszustw i kradzieży lub wszelkich innych działań, które nie są zgodne z podstawowymi wartościami i zasadami przewodnimi firmy Vink. Jeśli byłeś świadkiem jakiejkolwiek działalności sprzecznej z etosem Vink, możesz zgłosić incydent, klikając poniższe linki.

Wszystkie problemy można zgłaszać anonimowo. W przypadku niektórych kwestii, takich jak sprawy personalne lub zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, istnieje procedura eskalacji. Możesz zobaczyć procedurę eskalacji tutaj.
Jeśli poczujesz dyskomfort związany z procedurą eskalacji, możesz w dowolnym momencie przesłać anonimowe zgłoszenie.

Możesz również wysłać anonimową wiadomość e-mail na adres ethics@vink.com.

Dodaj raport o podejrzanych działaniach naruszających etos Vinka.

Pobierz odpowiedź do swojego wcześniej przesłanego raportu.

Wszystkie zgłoszenia są kierowane bezpośrednio do działu Audytu Wewnętrznego Vink. Dział ten jest niezależny od kierownictwa i będzie traktował wszystkie zgłoszone sprawy jako poufne.

Jeśli zdecydujesz się zachować anonimowość, możesz nadal zdecydować się na udostępnienie podstawowych danych kontaktowych w zgłoszeniu, aby odpowiedni śledczy mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Vink nie toleruje odwetu ani prześladowania jakiejkolwiek osoby, która zgłasza obawy lub pytania dotyczące potencjalnego naruszenia Polityki etyki biznesowej Vink,  Polityki informowaniao nieprawidłowościach,  Polityki przeciwdziałania przekupstwu i praniu pieniędzy lub jakiejkolwiek innej polityki Vink, co do której ma uzasadnione przekonanie, że taki odwet wystąpił.

UWAGA – Zgłaszanie problemów do Vink może spowodować, że Vink będzie musiał gromadzić, przetwarzać i przechowywać niektóre Twoje dane osobowe. Zostanie to zrobione zgodnie z europejskimi rozporządzeniami RODO.

UWAGA – Kwestionariusz jest w języku angielskim. Możesz pobrać ten plik (Poradnictwo Polski) PDF jako wytyczne dla wybranego języka

Top