WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Slovenský

Spoločnosť skupiny  Vink kladie veľký dôraz na etické správanie sa a dodržiavanie zákonov. Vyzývame všetkých aby oznamovali všetky prípady sprenevery a krádeže, prípadne inej činnosti, ktorá nespĺňa základné hodnoty a hlavné zásady spoločnosti skupiny Vink. Ak sa stanete svedkami činnosti, ktorá je v rozpore s hodnotovým systémom spoločnosti skupiny Vink, môžete prípad nahlásiť kliknutím na nižšie uvedené odkazy.

Všetky záležitosti je možné hlásiť anonymne. U niektorých, napr. osobné záležitosti alebo problematika zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, existuje postup eskalácie. Tento postup eskalácie nájdete tu.

Ak vám robí dodržanie eskalačného postupu problémy, môžete podať kedykoľvek anonymné hlásenie.

Môžete tiež poslať anonymný e-mail na ethics@vink.com.

Odoslať hlásenieo podozrivej činnosti v rozpore s hodnotovým systémom spoločnosti skupiny Vink.

Dostať odpoveď na skôr odoslané hlásenie.

Všetky hlásené prípady sa odosielajú priamo na oddelenie vnútorného auditu spoločnosti skupiny Vink. Toto oddelenie je nezávislé na vedení spoločnosti a so všetkými nahlásenými prípadmi bude zaobchádzať ako s dôvernými.

Ak chcete zostať v anonymite, môžete aj napriek tomu v hlásení zvoliť zdieľanie základných kontaktných údajov, aby vás mohli príslušní vyšetrovatelia v prípade potreby kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie.

Spoločnosť skupiny Vink netoleruje odvetné opatrenia alebo šikanovanie osôb, ktoré vznesú obavy alebo otázky ohľadne potenciálneho porušenia zásad obchodnej etiky, zásad ohlasovania priestupkov a zásad zabraňujúcich úplatkárstvo a pranie peňazí, alebo iných predpisov spoločnosti skupiny Vink, o ktorých sú dotyčné osoby dôvodne presvedčené.

POZN.

Prípady hlásené spoločnosti skupiny Vink môžu vyžadovať, aby spoločnosť zhromaždila, spracovala a uchovala niektoré vaše osobné údaje. Bude to urobené v súlade s európskymi predpismi GDPR.

Dotazník je v angličtine. Môžete si stiahnuť tento súbor v PDF (Slovakian Ethics Report Guidance) ako vodidlo pre jazyk vášho výberu.

Top