WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Swedish

På Vink lägger vi ett stort värde på etiskt beteende och efterlevnad av lagen. Vi uppmuntrar rapportering av eventuella incidenter av bedrägeri och stöld, eller andra aktiviteter som inte uppfyller Vinks grundvärderingar och principer. Om du känner till något som strider mot Vinks värderingar kan du anmäla det genom att klicka på länken nedan.

Alla ärenden kan rapporteras anonymt. För vissa frågor, som gäller personalfrågor eller arbetsmiljö, finns det ett eskaleringsförfarande. Du kan se eskaleringsprocessen här.

Om du känner obehag i eskaleringsförfarandet kan du lämna in en anonym rapport.

Du kan också skicka ett anonymt e-mail till ethics@vink.com.

Lämna en rapport  om misstänkt ärende i strid med Vinks värdegrund.

Hämta ett svar på ditt tidigare inlämnade ärende.

Alla rapporterade händelser rapporteras direkt till Vinks Internal Audit-avdelning. Denna avdelning är oberoende av lokal ledningsgrupp och kommer att behandla alla ärenden konfidentiellt.

Om du väljer att vara anonym kan du fortfarande välja att delge dina kontaktuppgifter i rapporten så att de relevanta utredarna kan kontakta dig för mer information om det skulle uppstå behov.

Vink tolererar inte vedergällning mot eller skuldbeläggning av någon som anmäler eller har frågor angående en eventuell kränkning kring Vink’s Affärsetiska policy, Visselblåsarpolicy, Anti besticknings- och penningtvättspolicy eller annan Vink-policy som han/hon rimligen tror kan ha brutits mot.

Observera. Rapportering av problem till Vink kan leda till att Vink behöver samla, bearbeta och behålla vissa av dina personuppgifter. Detta kommer att ske i enlighet med europeiska GDPR-förordningarna.

Frågeformuläret är på engelska. Du kan hämta denna PDF-fil (Swedish Ethics Report Guidance) på lokalt språk

Top